Dokkhuset Scene Torsdag 24 okt kl. 20:00
Billetter

Alpaca Ensemble – Lene Grenager: reconstruction iii/portrait of a city with sewing machines & reconstruction ii / the textile factory

Med: Alpaca Ensemble
Dirigent/komponist: Lene Grenager

reconstruction iii/portrait of a city with sewing machines
Verket består av et stort brodert partitur ca 4×5 meter som leses og oppleves av musikerne og publikum sammen. Utgangspunktet for verket er en kunstnerisk tolkning og visning av Oslos tekstilproduksjon med fokus på de små systuene som har vært en del av byens blodårer i flere århundrer. Systuene i Oslo, eller de mindre sybedriftene som jobber med enkle, ofte private, oppdrag, representerer en linje tilbake i tiden.

reconstruction ii / the textile factory
Her bringes industriens lyder og bevegelser inn i scenerommet med et multimedialt verk for ensemble, video og fire-kanals lydspor.
Det instrumentale materialet i verket er komponert med rot i tekstilindustriens faktiske lyder og rytmer. Kontrabassklarinettenes blanke rør, pianoets indre mekanikk og fagottenes og strykernes distinkte bevegelsesmønstre møter de gamle industrimaskinenes lyder og mekanikk, både visuelt og lydlig.
Verket ble urframført av Alpaca Ensemble på Rosendal Teater i Trondheim i desember 2022.

Lene Grenager:
Lene Grenager er cellist og komponist. Hun har skrevet orkesterverk, kammermusikk og soloverk. Som utøvende musiker arbeider hun hovedsakelig med improvisasjon og med det hun benevner som kollektiv komposisjon. Hun har vært med fra starten i de to ensemblene SPUNK og Lemur. Komposisjonsvirksomheten er bred og omfatter arbeid med ulike notasjonsformer (bl.a. tradisjonell notasjon, grafisk notasjon, broderte partiturer), inkorporering av video, elektronikk og lydfiler. Hun har jobbet med stedspesifike komposisjoner, installasjoner og i samarbeid med dansere og skuespillere. Som cellist har hun gitt ut to soloalbum og har i tillegg medvirket på et 30-tall utgivelser som komponist, musiker og produsent (feks på Unamna som fikk Spellemannpris våren 2023). Hun har skrevet boken Hagearbeid – om frø og kultivering i Lene Grenagers musikk og flere artikler feks i VIS-journal (Duch, Grenager, Habbestad, Tafjord: Å lage et Lemuria, VIS-journal #0 2018). For sitt arbeid fikk hun i 2018 Arne Nordheims komponistpris.

Alpaca Ensemble:
Alpaca Ensemble er et fleksibelt ensemble av ulik størrelse og sammensetning, med en kjerne bestående av Else Bø (piano), Sigrid Elisabeth Stang (fiolin) og Marianne Baudouin Lie (cello). Alpaca initierer både store og små nyskapende prosjekter innenfor sjangerbrytende samtidsmusikk, og utvikler et repertoar på tvers av etablerte kunstformer. De ble kåret til Årets Utøver 2020 av Norsk Komponistforening, og ble i 2021 nominert til Spellemannspris for begge sine fonogramutgivelser det året.

Arr: Alpaca Ensemble/Dokkhuset Scene

Støttet av: Kulturdirektoratet, Bergesenstiftelsen og Trondheim kommune