Styre & administrasjon


Styret i DHS
Ivar Østerlie – styreleder. Vara: Ingen
Erling Aksdal – nestleder. Vara: Ingen
Heidi Magnussen – styremedlem. Vara: Ingen
Sigmund Tvete Vik – styremedlem. Vara: Håkon Knudsen
Isabelle E. Bjørneraas, styremedlem. Vara: Ingen
Bjørn Willadsen – styremedlem. Vara: Per Axel Koch
Steinar Larsen – styremedlem. Vara: Ola T. Lånke

Kunstnerisk Råd

Kristin Reigstad- Trondheim kammermusikkfestival
Geir Inge Lotsberg – TrondheimSolistene
Jenny Frøysa – Trondheim jazzforum
Mette Rasmussen – Midtnorsk jazzsenter
Arild Schei – Dokkhuset Scene

Organ for programmering iht. gjeldende strategi og profil. Rådet består av en representant for hver av selskapets eiere.

Brukerstyret
John Kamsvåg – NTNU
Lars Aalberg – NTNU
Sigmund Tvete Vik – Dokkhuset Scene as.
Bjørn Willadsen – Dokkhuset Scene as
Karl Asmund Rognøy Olsson – NTNU (Observatør)

Brukerstyret er et koordinerende forum for å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom DHS og NTNU.  Brukerstyret skal bidra til å oppfylle gjeldende strategi og forutsetninger for samarbeidet, og at DHS framstår som et ledende musikk- og kulturhus på nasjonalt nivå.

Ansatte
Kristen Ramsøy-Halle – daglig leder.
Arild Schei – produsent, web og PR/markedsansvarlig.
Tor Breivik – teknisk leder.
Merete Søbstad – kontorleder.