Styre & administrasjon

Styret i DHS
Ivar Østerlie – styreleder. Vara: Ingen.
Erling Aksdal – nestleder. Vara: Ingen.
Heidi Magnussen – styremedlem. Vara: Ingen
Trine Knutsen – styremedlem. Vara: Håkon Knudsen.
Bjørn Willadsen – styremedlem. Vara: Per Axel Koch.
Steinar Larsen – styremedlem. Vara: Ola T. Lånke.

Kunstnerisk Råd

Sigmund Tvete Vik – Trondheim kammermusikkfestival
Øyvind Gimse – TrondheimSolistene
Tollef Østvang – Trondheim jazzforum
Mette Rasmussen – Midtnorsk jazzsenter
Arild Schei – Dokkhuset Scene

Organ for programmering iht. gjeldende strategi og profil. Rådet består av en representant for hver av selskapets eiere.

Brukerstyret
John Kamsvåg – NTNU
Gunnar Parelius – NTNU
Trine Knutsen – Dokkhuset Scene as
Bjørn Willadsen – Dokkhuset Scene as
Knut Fagerbakke – NTNU (observatør)

Brukerstyret er et koordinerende forum for å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom DHS og NTNU.  Brukerstyret skal bidra til å oppfylle gjeldende strategi og forutsetninger for samarbeidet, og at DHS framstår som et ledende musikk- og kulturhus på nasjonalt nivå.

Ansatte
Kristen Ramsøy-Halle – daglig leder.
Arild Schei – produsent, web og PR/markedsansvarlig.
Tor Breivik – teknisk leder.
Merete Søbstad – kontorleder.