Styre & administrasjon


Styret i DHS
Styreleder:Ivar Østerlie (1 år). Ingen vara.
Nestleder: Ida Munkeby (1 år). Ingen vara.
Nora Bilosevic Kulset (2 år). Ingen vara.
Sigmund Tvete Vik (1 år), daglig leder Trondheim Kammermusikkfestival. Vara: Magnus Kvarme Skoglund (1 år), styreleder Trondheim Kammermusikkfestival.
Øystein Eide (2 år), daglig leder TrondheimSolistene. Vara: Kathryn Hjelsvold (2 år), TrondheimSolistene.
Bjørn Willadsen (1 år), daglig leder Midtnorsk Jazzsenter Vara: Per Oskar Olsen (1 år), nestleder Midtnorsk Jazzsenter
Oda Kristine Steinkopf (1 år), styremedlem Trondheim Jazzforum
Stian Eismann (1 år), styreleder Trondheim Jazzforum.

Brukerstyret
John Kamsvåg – NTNU
Lars Aalberg – NTNU
Sigmund Tvete Vik – Dokkhuset Scene as.
Bjørn Willadsen – Dokkhuset Scene as
Karl Asmund Rognøy Olsson – NTNU (Observatør)

Brukerstyret er et koordinerende forum for å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom DHS og NTNU.  Brukerstyret skal bidra til å oppfylle gjeldende strategi og forutsetninger for samarbeidet, og at DHS framstår som et ledende musikk- og kulturhus på nasjonalt nivå.

Ansatte
Kristen Ramsøy-Halle – daglig leder.
Arild Schei – produsent, web og PR/markedsansvarlig.
Tor Breivik – teknisk leder.
Merete Søbstad – kontorleder.