Frivillig på Dokkhuset


Har du lyst til å bidra som frivillig på Dokkhuset?
De frivillige vertene  ivaretar følgende oppgaver:

Plakatrunder.
Arbeidsoppgaver ifm konserter og arrangement:
– klargjøring av konsertlokale/ salrigging
– publikumshåndtering
– billettsalg
– billettkontroll  og brannvakt
– rydding under og etter arrangementet

Våre verter bistår også ved andre festivaler  som arrangeres på huset, som Trondheim Jazzfestival,
Trondheim Kammermusikfestval, Transform og Dokumentarfestivalen.

Som frivillig kommer du gratis inn på alle konserter i regi av Dokkhuset Scene.
Frivilligpils etpar ganger i semesteret og middag ved semesterslutt.
Alle frivillige får attest.

Link til registrering