Dokkhuset Scene Lørdag 3 feb kl. 14:00
Gratis

NTNU forskningskonsert – Musikk i landskap og landskap i musikk

Mennesker rundt omkring i verden tar i bruk musikk for å gi mening til landskapene de lever i, og for å forstå de økologiske systemene som de er en del av. Samtidig kan musikk tas i bruk som miljøpolitisk ytring, og som et redskap for å håndtere og bearbeide vanskelige følelser knyttet til klimaendringer og tap av naturmangfold. I møte med krisen som preger vår samtid har mange komponister og musikere begynt å tenke nytt: de skaper ny musikk for å finne nye musikalske veier inn til naturen.

Denne lørdagen på Dokkhuset møter vi komponist Ellen Lindquist og gitar-joiker Viktor Govasli Wilhelmsen. Begge arbeider med musikk, sted, og landskap på ulike vis. Lindquist og Wilhelmsen spiller og snakker om sin musikk sammen med forskere i økomusikkvitenskap, Tore Størvold og Kim Arvid Leon Tran. Sammen skal de prøve å finne ut hva vi kan lære av å arbeide musikalsk og kunstnerisk med ulike landskap. Kan musikken vise oss vei til mer bærekraftige måter å leve i og med naturen på?

Arr: NTNU institutt for musikk