Dokkhuset Scene Lørdag 25 feb kl. 14:00
Gratis

Forskningskonsert – 'Språkmusikken og musikkspråket'

Forskningskonsert 25. februar kl 14.00 – ‘Språkmusikken og musikkspråket’
Tone Åse, Daniel Formo, Marianne Lie
Språkmusikken og musikkspråket
Vi sammenligner ofte musikken med språket på en metaforisk måte. Vi kan snakke om at musikere har en stemme, i et samspill kan vi oppleve det som om musikerne har en samtale med hverandre, vi opplever at musikken har mening.
Men hva om vi graver litt dypere: hvordan utgjør spor av stemme, språk og mening et musikalsk eller kunstnerisk materiale, og hvordan kan dette brukes?  Daniel B. Formo, Marianne B. Lie og Tone Åse har på hver sine måter utforsket kunstneriske sammenhenger mellom stemme, språk og musikk, både som akustisk interpretasjonsverktøy og gjennom bruk av elektronisk bearbeiding av stemmelyden.
På denne konserten vil de eksperimentere, snakke om hvordan de tenker og arbeider, og prøve å undersøke sammen med publikum når stemmen/språket oppleves som musikk, når den ikke gjør det – og finnes det noen mellomting?
ARR: NTNU Institutt for musikk