Dokkhuset Scene Torsdag 9 feb kl. 19:00
Gratis

ISFiT 2017 – Debattmøte: Diskriminering, hvorfor?

Den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) er verdens største internasjonale studentfestival. Annethvert år samles rundt 450 deltagere i Trondheim, deltagere fra flere titalls nasjoner. Hver festival har sitt tema og i år er temaet «Diskriminering, hvorfor?». Dette er utgangspunktet for debattmøtet ISFiT har satt opp – her er målet å legge et grunnlag for debattene som følger og å gi publikum innblikk i diskrimineringens mekanismer.

Debattmøte kl. 19:00: Diskriminering, hvorfor?
Hva er diskriminering, og hvorfor oppstår det? Dette debattmøtet kommer til å fokusere på de psykologiske og sosiale mekanismene bak diskriminering, diskriminerende praksiser og hvordan vi kan bekjempe disse både individuelt og strukturelt. Til å guide oss gjennom kvelden har vi fått Canadas ambassadør i Norge, Artur Wilczynski til å stille som møteleder. Innlederne i dette møtet består av Kate Gilmore (FNs visehøykommissær for menneskerettigheter), Luca Dalen Espseth (rådgiver på kjønnsmangfold i Foreningen Fri), Arnt Holte (Generalsekretær i Norges Blindeforbund), Olga V. Lehmann (NTNU-stipendiat i psykologi) og Maryam Al-Khawaja (Menneskerettighetsaktivist).

Møtelederen
Artur Wilczynski (CA) ble Canadas ambassadør i Norge i 2015. Blant mange interessefelt, står særlig LHBT-rettigheter høyt. I magasinet Blikk (2015) siteres Wilczynski: «Deler av meg er polsk, deler av meg er jødisk, og en stor del av meg er min identitet som homofil». I tillegg har han erfaring fra lederverv i den Canadiske regjeringen med hovedvekt på utenrikspolitikk.

Innlederne
Kate Gilmore (AUS) ble utnevnt til visehøykommissær for menneskerettigheter i FN i desember 2015. Tidligere har hun vært visedirektør for FNs populasjonsfond, og har hatt ledende posisjoner hos Amnesty International og i den australske regjeringen. Her var hun med på å opprette og etablere Australias første senter mot seksuelle overgrep. Gilmore har i flere år vært involvert i arbeid som søker å forebygge vold mot kvinner.

Luca Dalen Espseth (NO) er en norsk aktivist, blogger og rådgiver på kjønnsmangfold i Foreningen Fri. Han er også trans, hvor hans personlige historie og tanker i forbindelse med dette er hovedfokuset i dokumentaren «Mann uten penis» som ble vist på NRK.

Arnt Holte (NO) er generalsekretær i Norsk Blindeforbund og styreleder i Atlas-alliansen. Han ble ansatt i Norsk Blindeforbund i 1983, og har siden da hatt flere ledende posisjoner innenfor organisasjoner som motarbeider diskriminering, samt sikre rettigheter og sikkerhet for funksjonshemmede.

Olga V. Lehmann (CO/DE) er stipendiat i psykologi ved NTNU. Hennes forskningsområder inkluderer blant annet stillhet i hverdagen, poetiske øyeblikk, følelser, tanker om døden, kommunikasjon i helsevesenet og promotering av livskvalitet. Hun har holdt foredrag i blant annet Japan, Storbritannia, Polen, Nederland, Luxembourg, Argentina og andre land. I tillegg har hun vært regional finalist i Forsker Grand Prix.

Maryam al-Khawaja (BH) er født i Syria. Hun har vært frivillig i flere organisasjoner og engasjert seg i menneskerettighets-aktivisme siden tidlig i tenårene. Hun bor for tiden i København og er en av direktørene for Gulf Center for Human Rights. I tillegg er hun medlem av Bahrain Watch og styremedlem i International Society for Human Rights.

Gratis for alle/ 18-års aldersgrense
Vil foregå på engelsk