Meta.Morf 2022 – Ecophilia conference (day 1)

Fredag 20 mai 10:00

  Dokkhuset Scene Fredag 20 mai  10:00
Billetter

Naturen er blitt fremmed for oss. Vårt forhold til den er viktigere enn noen gang. Naturen handler om din livsverden. Hvor du bor, hvordan du bor og hvordan du elsker verden. Det er økofili.

Økofili speiler ikke bare en nødvendighet, men også vårt dype ønske om å ha nær kontakt med naturen. Men hva er egentlig naturen? Bortsett fra som økologisk utopi?

Meta.Morf 2022 – Den syvende Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi – manifesterer et kritisk syn på vårt forhold til naturen. Gjennom konferanser, utstillinger, forestillinger, filmvisninger og workshops, stiller biennalen spørsmål ved hva det egentlig vil si å være økofil i vår antropocene tidsalder.
________

DAG 1, FREDAG, 20. MAI
10:00 – 10:05 – Espen Gangvik: Welcome
10:05 – 10:15 – Zane Cerpina: Introduction
10:15 – 10:45 – Stephanie Rothenberg: Aquadisia The Science of Sentience 2.0
10:45 – 11:15 – Thomas Thwaites Goatman: How I tried and failed to take a holiday from being human
11:15 – 12:00 – (Keynote) Jens Hauser: Towards a General Chlorophobia

12:00 – 13:00 – Lunch

13:00 – 13:30 – Marius Presterud: The self-hating nature lover
13:30 – 14:00 – Laura Beloff: The Dark Side of Evolution; On Ticks
14:00 – 15:00 – (Panel) Moderated by Stahl Stenslie
15:00 – 15:45 – (Keynote, video stream) Timothy Morton: Let’s Make a Deal—with The Devil
________

Door opens 09:30
The event will be in English.
Tickets: Students, disabled, pensioner NOK 50/day – Ordinary NOK 100/day

In collaboration with Litteraturhuset i Trondheim.
Full program: https://metamorf.no/ecophilia-conference/
________

META.MORF 2022 — ECOPHILIA
Trondheim International Biennale for Art and Technology
https://metamorf.no/2022/