NTNU Kveld

Tirsdag 18 feb 19:00

  Dokkhuset Scene Tirsdag 18 feb  19:00
Gratis

Tid: TIRSDAG 18. februar kl. 19.00 – 21.00
Sted: Dokkhuset, Fri adgang for alle (begrenset antall sitteplasser)
Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet, se arrangement (Facebook)
Språk: Norsk

Oppdrettsnæringen i Norge produserer nesten 1,3 millioner tonn med oppdrettslaks hvert år, og dette er en av Norges viktigste eksportnæringer. I følge Statistisk sentralbyrå passerte fiskeeksporten rekordhøye 104 milliarder kr i 2019. Men næringen får tidvis kritisk søkelys fra mediene på grunn av utfordringer knyttet til blant annet lakselus, rømming, dyrevelferd og miljøkonsekvenser.

• Hvilket samfunnsansvar har aktørene innen laksenæringen?
• Hva er status på dette feltet i dag?
• Hva er løsningene på de etiske dilemmaene og utfordringene framover?

Foredragsholdere:
Siri Granum Carson, leder for NTNU Havrom og førsteamanuensis i filosofi ved program for anvendt etikk ved NTNU. Hun leder NTNU Ocean pilotprogrammet HAVANSVAR – Humanities Ocean Initiative.

Lars Christian Gansel, førsteamanuensis ved Institutt for biologiske fag. Han underviser og forsker på marine fag med spesiell fokus på havbruk, og er ansvarlig for NTNU sin forskningstillatelse for laksefisk i sjøen. Det meste av arbeidet hans har vært relatert til havbruk, med fokus på fiskevelferd og miljøeffekter.

Siri Granum Carson og Lars Christian Gansel sitter begge i gruppa som nå utarbeider ny visjon og strategi for havbruksforskning ved NTNU.

Velkommen til NTNU Kveld på Dokkhuset, Solsiden, tirsdag 18. februar kl. 19.
Vi gjør oppmerksom på at arrangementet blir fotografert, tatt opp for TV og streamet live.

Arr: NTNU Kveld