Hvor skal humla suse?

  Dokkhuset Scene Torsdag 5 sep  08.30
Gratis

Hvor skal humla suse? Tverrfaglig fagdag om forsvinnende natur
Offentlig · Arrangør: NTNU Environmental Humanities og 2 andre

FNs Naturpanel lanserte 6. mai sin første globale rapport om verdens naturtilstand. En million av verdens åtte millioner arter er truet. Mange av dem risikerer å bli utryddet de nærmeste tiårene. Hver femte norske plante, dyr og sopp står på rødlista over utrydningstruede arter. Utbygging av industri, veier, kraft, hyttefelt og bolighus, flatehogst av skog, intensivert monokultur i landbruket og gjengroing av artsrikt kulturlandskap er den største trusselen.

Vi er mange som er bekymret for tap av biologisk mangfold og klimaendringer. Det er jo tross alt grunnlaget for livet på jorda. Men hva kan menneskene gjøre for å bevare naturmangfoldet?

Under vår fagdag kombinerer vi naturfaglige og kunstneriske presentasjoner. Programmet består av informative presentasjoner, litterære høytlesninger og samtaler, fortellerforestilling, filmpresentasjoner, og diskusjoner med publikum her i Trondheim. Målet er å skape dialog mellom forskere, kunstnere, politiker og publikum.

Dialogus Arctica er for eksempel bygd rundt en performance, der en videofilm er kjernen. Filmen skal fortelle en engasjerende historie om arktiske dyrearter som er under press fra bla klimaendringer, og forestillingen kombinerer fakta og ulike kunstneriske grep med blant annet billedkunst og live musikk for å forsterke opplevelse.

Vi samler eksperter fra ulike disipliner for å ha en dialog om vår levemåte sin effekt på ikke-menneskelige skapninger som er avhengige av våre handlinger for å overleve.

Fagdagen har tre deler. I den første er fokuset på relasjoner mellom nærnatur og menneske. Insektene er selve navet i næringskjedene og de utgjør to tredjedeler av alt liv på jorden. Flere land advarer om massiv insektdød. Vi vet ikke hvordan det står til med insektene i Norge, men forskere skal endelig finne det ut. Når summingen fra insektene stilner forsvinner også kvitringen fra fuglene. Mange andre arter, som for eksempel mennesker, er avhengige av insektene.

Den andre delen setter fokus på relasjoner mellom livet i havet og menneske. Vi vil få kunnskap hva som skjer med sjøfuglene og sårbart arktisk dyreliv, samt skape individuelle opplevelser, som generer refleksjon og perspektiver rundt de grunnleggende verdiene som står på spill.

Iden tredje delen av programmet feirer vi den internasjonale Villaksens år 2019 (https://villaks2019.no/) med fortellerteaterforestillingen Being Salmon, Being Human: Performance, hvor både villaks og oppdrettslaks har en fortelling å fortelle til publikum.

Bidragsytere:
-Frode Ødegaard – bie- og humleforsker, NTNU Vitenskapsmuseet
-Sissel M. Bergh – billedkunstner, filmskaper
-Ilona Hongisto – filmforsker, Institutt for kunst- og medievitenskap
-Marit Kathryn Corneil – filmforsker
-Tycho Anker-Nilssen – sjøfugleforsker, Norsk institutt for naturforskning
-Dialogus Arctica med Frode J. Aarvik, biolog og kunstner; John Pål Inderberg, professor emeritus, NTNU/jazzmusiker og Morten Ekker, biolog, som jobber med bevaring av truede arter i Miljødirektoratet
-Morten A. Strøksnes, forfatter av Havbok (2015)
-Teaterforestilling Being Salmon, Being Human: Performance med filosof Martin Lee Mueller, fortellerkunstner Georgiana Keable og joik- og lydkunstner Torgeir Vassvik.

Organisert av NTNU Environmental Humanities forskergruppe i samarbeid med Klimafestivalen i Trondheim, og med støtte fra Institutt for kunst og medievitenskap og NTNU Bærekraft.

Kontaktperson: Heli Aaltonen, Institutt for kunst- og medievitenskap, Drama- og teaterseksjon – (heli.aaltonen@ntnu.no)